Блог

Овој симпатичен простор се наоѓа во една стара зграда во Гетеборг, Шведска. Во него живеат две цимерки, кои се студентки на факултетот за дизајн и обработка на дрво. Повеќе од очигледно е дека знаењата од таа област им помогнале да го уредат станот од 60 метри квадратни со парчиња половен мебел, при што доминира белата боја – типична за скандинавските земји и тамошниот стил на уредување.

Stan-opremen-so-poloven-mebel-ELHome-02
Stan-opremen-so-poloven-mebel-ELHome-03
Stan-opremen-so-poloven-mebel-ELHome-04
Stan-opremen-so-poloven-mebel-ELHome-05
Stan-opremen-so-poloven-mebel-ELHome-06
Stan-opremen-so-poloven-mebel-ELHome-07
Stan-opremen-so-poloven-mebel-ELHome-08
Stan-opremen-so-poloven-mebel-ELHome-09
Stan-opremen-so-poloven-mebel-ELHome-10
Stan-opremen-so-poloven-mebel-ELHome-11
Stan-opremen-so-poloven-mebel-ELHome-12
Stan-opremen-so-poloven-mebel-ELHome-13
Stan-opremen-so-poloven-mebel-ELHome-14
Stan-opremen-so-poloven-mebel-ELHome-15
Stan-opremen-so-poloven-mebel-ELHome-16