Family | Влез 1 | Кат 1-2 | Вертикала 1 | Connect 5

family-vlez-1-kat-1-2-vertikala-1

Вкупнa квадратура: 56 m2
(53 m2 + 3 m2)

Дневна соба / трпезарија 20.78 m2
Кујна 4.96 m2
Спална соба 11.98 m2
Детска соба 7.16 m2
Бања 4.59 m2
Влезен хол 3.21 m2
Тераса 3.20 m2

Станбена единица

I-08 / I-16

Ориентација Ориентација

За подетални информации во врска со овој стан