15
Aug

Фондацијата Елена Лука е невладина и непрофитна организација која им помага на граѓаните во решавање на нивните животни и егзистенцијални проблеми.