15
Aug

Елена Лука Инженеринг е продолжение на една долгогодишна семејна традиција. Приказната започнува во 2015-та година со формирање на компанијата Elena Luka Home, која започнува да инвестира и да гради станбено-деловни објекти, компанија која низ годините успева да се издвои како препознатлив бренд на македонскиот пазар за градежништво и да остави печат на архитектурата во Скопје.