Локација Аеродром

Станбениот објект CONNECT 5+ се наоѓа во Општина Аеродром, на ул „Атанас Митрев“, во непосредна близина на Транспортниот центар.