Локација Аеродром – Connect5+

Станбениот објект CONNECT 5+ се наоѓа во Општина Аеродром, на ул „Венјамин Мачуковски“, во непосредна близина на Транспортниот центар.