Локација Гази Баба – Melody

Станбениот објект MELODY се наоѓа во Гази Баба, на ул „Коце Металец“, во непосредна близина на Ре-Медика.

Melody