ПРОДАЖЕН САЛОН ЕЛЕНА ЛУКА ВО СТРУМИЦА - Elena Luka Home

ПРОДАЖЕН САЛОН ЕЛЕНА ЛУКА ВО СТРУМИЦА

ПРОДАЖЕН САЛОН ЕЛЕНА ЛУКА ВО СТРУМИЦА

Ентериерно решение на продажен салон Елена Лука во Струмица
Продажниот салон е функционално поделен на два дела: продажба на секојдневна гардероба во приземје и продажба на венчаници во горна зона-галерија. Во согласност со функционалната примена на просторот е предложен редизајн на ентериерот. Во делот за венчаници доминира белата боја додека во долната зона применети се материјали како темно дрво во комбинација со тапети во боја на ѕидните површини со цел да се постигне ефект на домашна атмосфера.

Share: