Atelier Elena Luka – New Look

Ентериерно решение на Ателје Елена Лука во Скопје

Нов светски изглед, нова капсулна колекција и нови матурски тоалети. Насмевките на вработените единствено остануваат исти.