Luxury Homes

Идеен/Основен/Изведбен проект

На дадената локација е предвидена изградба на станбено деловна зграда П+9+Пк со 126 станбени единици. Во однос на типологијата на станови, зградата располага со двособни, трисобни и четирисобни станови како и комбинација на спојување меѓу две станбени единици. Во подземните нивоа на објектот е сместено паркирањето, додека во приземните делови на објектот се сместени станбени и деловни простори. Станбените единици се протегаат по вертикала долж објектот.

Архитектурата на објектот ја прати волуменската искористеност при што се добиваат функционални станбени единици во рамки на објектот. Во однос на материјализацијата, применета е демит фасада со извонредни карактеристики на добар термички изолатор.

ДЕТАЛИ ЗА ЗГРАДАТА

Локација: ул. Фрањо Клуз - Аеродром
Станбен простор: 8.900 m2
Деловен простор: 124 m2
Паркинг места: 113
Завршен: Декември 2015

НАШИТЕ КЛИЕНТИ КАЖУВААТ...

Големо отворање LUXURY Homes