Производствен погон на Елена Лука во Струмица

Ентериерно решение на производствен погон на Елена Лука во Струмица

Просторот е функционално организиран за непречена работа, осветлен и организиран според потребите на корисниците.