Внатрешно уредување на станбена единица – Joy (43 m2) – Business Homes

Joy

Овој стан ја негира едноставноста, редот и рационалноста, а белата и црната боја се премногу неутрални за него, бидејќи во него надвладуваат јаките бои. Пурпурна боја е создадена за несекојдневни и иновативни простори. Акцентот не е ставен на мебелот, туку на формите и деталите. Овој постмодернистички стан од 43m2 е создаден за уживање.

Останати проекти

stan-045-joy-01
stan-045-joy-02
stan-045-joy-03
stan-045-joy-04
stan-045-joy-05