08
Mar

Горан

„Практичен, можам да бирам какво парно сакам, има три лифта, никогаш не чекам. Имам обезбеден паркинг и одличен пристап до него.“