08
Mar

Марија

„Мојата работа а и работата на моето момче се поврзани со интернет. Оптичката инсталација ни ги реши проблемите. Видеофонијата е прекрасна, знаеме понекогаш да се шегуваме со гостите. ;). Често патуваме надвор од земјата а железничката и автобуската ни се на чекор. За малку ќе ја заборавев панорамата, цело Скопје ни е на дланка.“