08
Mar

Новко

„Топ локација, сѐ ми е блиску, имам обезбедено паркинг. Немам зборови навистина се практични.“